Home / Data / Browse by Literature / A late middle pleistocene denisovan mandible from the tibetan plateau

A late middle pleistocene denisovan mandible from the tibetan plateau

Author:

Citation

Chen, F.H., Frido Welker, Chuan-Chou Shen, Shara E. Bailey, Inga Bergmann, Simon Davis, Huan Xia, Hui Wang, Roman Fischer, Sarah E. Freidline, Tsai-Luen Yu, Matthew M. Skinner, Stefanie Stelzer, Guangrong Dong, Qiaomei Fu, Guanghui Dong, Jian Wang, Dongju Zhang & Jean-Jacques Hublin (2019). A late middle pleistocene denisovan mandible from the tibetan plateau. Nature, 569(7756), 409-412.
Literature information
PDF This literature is not included PDF(How to submit?)

Related datasets: